Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Koronawirus Alert W Kancelarii obowiązuje nakaz zakładania osłon twarzy i dezynfekcji rąk

Licytacja:

II


Data:

28.10.2022

Godzina:

08:30

Miejsce:

Wydział X Cywilny Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ulicy Bogusławskiego 24, sala nr 56


Kategoria:

Nieruchomość


Przedmiot Licytacji:

Budynek mieszkalny przy ul. Nadbrzeżnej 12 płożony w Pisarzowicach


Opis:

nieruchomość - działka 590/8 o pow. 0.0897 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Pisarzowicach ul. Nadbrzeżna 12


Sygnatura/Numer Księgi Wieczystej:

BB1B/00088484/3


Cena oszacowania:

262 600,00 zł

Cena wywołania:

175 067,00 zł

Wadium 10% ceny oszacowania należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją.