Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Licytacja:

I


Data:

26.09.2023

Godzina:

11:00

Miejsce:

Kancelaria Komornika w Bielsku-Białej przy ul, Warszawskiej 3/7


Kategoria:

Nieruchomość


Przedmiot Licytacji:

działka o pow. 0,0686 ha położona w Kozach przy ul. Bukietowej


Opis:

działka nr ewidenc. 2177/454 o pow. 0,0686 ha, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona położona w Kozach przy ul. Bukietowej


Sygnatura/Numer Księgi Wieczystej:

BB1B/00153170/6


Cena oszacowania:

73 000,00 zł

Cena wywołania:

54 750,00 zł

Wadium 10% ceny oszacowania należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją.