Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Koronawirus Alert W Kancelarii obowiązuje nakaz zakładania osłon twarzy i dezynfekcji rąk

Licytacja:

I


Data:

21.04.2022

Godzina:

12:00

Miejsce:

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ulicy Mickiewicza 22, sala nr 10


Kategoria:

Nieruchomość


Przedmiot Licytacji:

lokal mieszkalny przy ul. Przedwiośnie 10/2 w Szczyrku


Opis:

nieruchomość lokalowo-mieszkalna, prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 83,97 m2 położonego w miejscowości Szczyrk ul. Przedwiośnie 10/2. Z własnością lokalu związany jest udział 1/2 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka o pow. 0.0530 ha, nr ewid. 3501/5, oraz w częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokalu 


Sygnatura/Numer Księgi Wieczystej:

BB1B/00033215/7


Cena oszacowania:

261 100,00 zł

Cena wywołania:

195 825,00 zł

Wadium 10% ceny oszacowania należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją.