Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Koronawirus Alert W Kancelarii obowiązuje nakaz zakładania osłon twarzy i dezynfekcji rąk

Licytacja:

II


Data:

13.07.2022

Godzina:

11:00

Miejsce:

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ulicy Mickiewicza 22 sala nr 23


Kategoria:

Nieruchomość


Przedmiot Licytacji:

pawilon handlowo-usługowy w budowie położony w Kozach przy ulicy Bielskiej 40


Opis:

działka nr ewidencyjny 2975/13 o pow. 0,0514 ha zabudowana budynkiem pawilonu handlowo-usługowego w budowie położonego w Kozach przy ulicy Bielskiej 40


Sygnatura/Numer Księgi Wieczystej:

BB1B/00077918/5


Cena oszacowania:

458 000,00 zł

Cena wywołania:

305 334,00 zł

Wadium 10% ceny oszacowania należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją.