Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon:(033) 499-78-00

Fax:(033) 499-78-01

Organizacja:

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny

Sąd Rejonowy Wydział II Cywilny

Sąd Rejonowy Wydział III Karny

Sąd Rejonowy Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Rejonowy Wydział VI Gospodarczy

Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy IX Wydział Grodzki