Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Licytacja:

I


Data:

22.09.2023

Godzina:

12:00

Miejsce:

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, sala nr 12


Kategoria:

Nieruchomość


Przedmiot Licytacji:

udział 1/4 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Bielsku-Białej ul. Przeciętna 4


Opis:

udział 1/4 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Bielsku-Białej przy ul. Przeciętnej 4


Sygnatura/Numer Księgi Wieczystej:

BB1B/00147070/0


Cena oszacowania:

94 550,00 zł

Cena wywołania:

70 913,00 zł

Wadium 10% ceny oszacowania należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją.