Godło Polski

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM
W BIELSKU-BIAŁEJ
KANCELARIA KOMORNICZA NR II

Ireneusz Janoszek

Licytacja:

II


Data:

24.10.2023

Godzina:

10:30

Miejsce:

X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24 sala nr 16


Kategoria:

Nieruchomość


Przedmiot Licytacji:

udział 3/4 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Międzyrzeczu Górnym ul. Rolnicza 107


Opis:

udział 3/4 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Międzyrzeczu Górnym przy ul. Rolniczej 107


Sygnatura/Numer Księgi Wieczystej:

BB1B/00052065/9


Cena oszacowania:

158 000,00 zł

Cena wywołania:

105 340,00 zł

Wadium 10% ceny oszacowania należy wpłacić najpóźniej na dzień przed licytacją.